a
a

Els darrers anys hem viscut canvis estructurals en mercats tradicionals i molt consolidats. En alguns casos es tractava d’activitats regulades

Article original a La Vanguardia i reproduit al bloc del Col·lectiu Tesla Catalunya ha de reduir la seva dependència dels combustibles fòssils,