a
a

Darrera hora en relació amb la responsabilitat patrimonial de les companyies elèctriques a Califòrnia, per incendis originats a les seves

El sistema elèctric, està enmig d'una transformació en que la tecnologia i la innovació estan interactuant amb els models tradicionals

Al llarg dels últims anys he defensat, en tota mena de fòrums, que mentre el sector elèctric no canviï el