a
a
HomeTecnologiaTransformació de la xarxa elèctrica gràcies a les tecnologies – Visions tecnològiques d’en Ramon Gallart

Transformació de la xarxa elèctrica gràcies a les tecnologies – Visions tecnològiques d’en Ramon Gallart

El sistema elèctric, està enmig d’una transformació en que la tecnologia i la innovació estan interactuant amb els models tradicionals de generació, aquesta transformació, va més enllà del comptador intel·ligent. De fet, s’està convergint en tres grans tendències que estan fent canviar el sector tal i com s’ha conegut fins ara:

  • La descentralització, cada cop és més competitiva en les inversions dels recursos energètics distribuïts (DER) com podrien ser, la flexibilitat de la demanda, l’emmagatzematge distribuït, la generació distribuïda i l’eficiència energètica.
  • El món, dia a dia serà més elèctric per tant, caldrà la electrificació de grans sectors de l’economia tal com podria ser, el transport.
  • La digitalització; que inclou als comptadors intel·ligents, els sensors intel·ligents, l’automatització i qualsevol altre tecnologia de xarxes digitals, gràcies a l’arribada de la Internet of Things(IoT) conjuntament amb un increment clar de dispositius que necessitaran electricitat, fa pensar en el potencial que hi ha més enllà del comptador intel·ligent.

Aquestes tres tendències actuen en una espiral que permet, reforçar desenvolupaments que van més enllà de les seves pròpies característiques. Per una banda, l’electrificació és fonamental per als objectius de reducció de carboni a llarg termini per tant, comportarà que cada vegada hi hagi més energies renovables. La descentralització fa que els clients siguin uns elements actius del sistema i requereixin estar perfectament coordinats. Per altre banda, la digitalització suporta les altres tendències relacionades amb la interacció amb els clients, ja que fa possible un major control en temps real del consum i la generació i també permet l’optimització automàtica.

Aquestes tendències juntes del sector elèctric, van cap a un sistema on les fronteres tradicionals entre generadors, distribuïdors, comercialitzadors i clients es confonen, augmentant la complexitat per la gestió del sistema. Les preferències i expectatives dels clients estan canviant en tots els aspectes que tenen a veure amb el medi ambient. L’alta disponibilitat de la informació permet obtenir una major transparència, més experiències i oportunitats d’aprenentatge mitjançant nous serveis en comptes de més productes, més fiabilitat i més seguretat. Per tant, el paper de la xarxa elèctrica evoluciona més enllà de subministrar electricitat per esdevenir en una plataforma que maximitzarà el valor dels recursos energètics distribuïts.

En el sector elèctric, la tecnologia oferirà als clients la possibilitat de connectar-se a la xarxa i, eventualment, realitzar transaccions, tant amb els recursos distribuïts com amb els centralitzats.

Aquest sistema elèctric més intel·ligent, més descentralitzat i més connectat augmentarà la fiabilitat, la seguretat, la sostenibilitat ambiental, la utilització d’actius que ja estan obrint noves oportunitats.

Augmentant l’eficiència global del sistema elèctric així com crear nous serveis per als clients gràcies a les tecnologies de la xarxa elèctrica, promocionaran un important valor econòmic per a la indústria, pels clients i per la societat.

Aquesta transformació, està fent que la societat es comenci a beneficiar d’una generació més neta, nous llocs de treball relacionats amb el desplegament d’aquestes tecnologies i una major oferta per als consumidors. Llavors, aquestes tecnologies també poden millorar l’equitat social creant valor per als segments de població amb menys recursos. Sota un model regulat i adequat, conjuntament amb models de negoci més específics i innovadors, les famílies amb ingressos baixos podrien participar i beneficiar-se del valor creat per les tecnologies de la xarxa elèctrica.

La electrificació, la descentralització i la digitalització, són les tres tendències tecnològiques que provoquen la disrupció de la indústria elèctrica que afecta d’una forma diferent, tant la infraestructura elèctrica com l’economia.

A mesura que la generació es desplaça cap a l’ús de més fonts renovables, l’electrificació fa possible crear nous avantatges ambientals mitjançant el canvi de molts usos finals de la electricitat. Per exemple, la tecnologia de vehicles elèctrics (VE) ha evolucionat ràpidament durant els últims cinc anys. L’autonomia dels vehicles ha millorat fins ara des de menys de 60 km, fins a uns 500 km, en alguns models. Actualment, els vehicles elèctrics dels mercats més grans, es beneficien de subvencions, per exemple, en forma d’ajuts fiscals que parcialment compensen els majors costos de compra. Es preveu que en el 2020 molts països no tindran subvencions pel VE i també, seran més econòmics arribant fer possible un retorn de la inversió en períodes més curts. Però tot i que s’espera que els vehicles elèctrics siguin econòmicament més competitius, les necessitats de les infraestructures podrien limitar l’èxit en l’adopció dels VE. En primer lloc, la poca quantitat d’estacions de càrrega, que encara està molt per sota del nombre d’estacions de gasolina.

Segur que l’adopció del VE augmentarà el consum d’electricitat això, generarà una gran oportunitat per optimitzar la utilització de la xarxa.

La descentralització, significa diferents implicacions per la xarxa elèctrica, gràcies a la varietat de tecnologies, tals com:

  • La gestió de la demanda permet controlar l’ús de l’energia en hores punta on els preus són elevats i així fomenta reduir el pic de demanda.
  • La generació distribuïda a partir de fonts renovables (principalment solar fotovoltaica) redueix la demanda durant hores assolellades del dia, però pot provocar un increment de generació en les mateixes hores que haurà de gestionar la xarxa elèctrica.
  • L’emmagatzematge distribuït ‘guarda’ localment energia elèctrica per consumir-la en altres períodes.
  • L’eficiència energètica permet reduir l’ús d’energia mentre es proporciona el mateix servei, reduint la demanda global.

Les tecnologies digitals permeten que els dispositius de tota la xarxa es comuniquin i proporcionin dades útils per als clients, per a la gestió i el funcionament de la xarxa. Els mitjans intel·ligents, com són els nous sensors intel·ligents, els sistemes de control remot, l’automatització de xarxes i les plataformes digitals, es centren en fer possible l’optimització i l’agregació elèctrica permeten així, un funcionament en temps real dels seus recursos connectats a la xarxa per poder recopilar dades i millorar la qualitat de servei elèctric i també, dels serveis.

En general, les dades dels dispositius intel·ligents i dels recursos distribuïts, seran crítiques pels nous models de negoci i així, facilitaran el compromís del client i també, l’adopció de les tecnologies per la xarxa elèctrica.

El desplegament de les tecnologies digitals, es podria veure frenat per una regulació obsoleta, pel que te a veure en el model de retribució, si no es fomenten aquestes inversions. A mesura que la digitalització continua desplegant-se, la comunicació entre dispositius digitals serà cabdal. La infraestructura de comunicació de banda ampla que dona suport a un ampli conjunt de serveis, esdevé com la columna vertebral que permet la digitalització. La manca de normes tecnològiques, pot dificultar el desenvolupament d’aquesta infraestructura de comunicació i podria frenar la innovació en aquest espai.

Els comptadors intel·ligents, els sensors, el control remot, l’automatització, la DER i els dispositius connectats, generen grans quantitats de noves dades de manera que, cal compartir-les de forma imprescindible per obtenir un major valor d’aquestes tecnologies, però també caldrà que, tant els legisladors com els reguladors, defineixin regles sobre qui pot tenir, accedir i compartir dades.

En conclusió, les tecnologies estan preparant el camí cap a un nou sistema energètic que aporti grans beneficis econòmics i socials. Tanmateix, hi ha un gran risc de pèrdua de valor si el sistema, no aconsegueix captar de manera eficient el valor dels recursos energètics distribuïts.

La velocitat per l’adopció i el seu èxit, dependran de molts factors els qual, es troben en les següents quatre vectors:

1.- La regulació,

2.- La infraestructura,

3.- Els models de negoci

4.- El compromís amb els clients.

Els sectors públic i privat hauran de treballar conjuntament per contribuir i accelerar amb èxit l’adopció de tecnologies de la xarxa elèctrica, ja que cap d’ells ho pot fer sol. Per tant, els polítics hauran de redissenyar les lleis per fer possible una adaptació del model d’ingressos a la xarxa que actualment, està basat bàsicament en les tarifes i en la planificació del sistema elèctric.

També, el sector privat haurà de reconèixer la nova realitat d’un sistema elèctric digital transaccional, orientat al client, desenvolupant nous models de negoci.

En definitiva, totes les parts implicades, hauran d’implementar infraestructures habilitadores que siguin flexibles, obertes i interoperables de manera que, els mercats emergents no els afecti en la infraestructura existent, les regles actuals d’inversió o l’estructura del sistema vigent.

 

Ramon Gallart

Enginyer en sistemes de telecomunicacions.

 

 

Written by

Enginyer de sistemes de telecomunicacions, amb experiència professional de més de 30 anys treballant en el sector energètic com enginyer de control i telecomunicacions orientades en l’automatització de subestacions i de minicentrals hidroelèctriques, desplegament de la tecnologia de telegestió basada en comptadors intel·ligents amb tecnologia PRIME essent l’autor del disseny i el seu desenvolupament de les infraestructures tecnològiques per les xarxes intel·ligents. Actualment liderant un departament d’innovació en un DSO Català.

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.