a
a
HomeLectures d'aquí i d'allàResponsabilitat patrimonial de les companyies elèctriques a Califòrnia, emmagatzematge i estàndards d’interconnexió – Lectures d’aquí i d’allà

Responsabilitat patrimonial de les companyies elèctriques a Califòrnia, emmagatzematge i estàndards d’interconnexió – Lectures d’aquí i d’allà

Darrera hora en relació amb la responsabilitat patrimonial de les companyies elèctriques a Califòrnia, per incendis originats a les seves línies.

Les accions de Pacific Gas &Electricity que cotitzaven a 50 dollars al començar novembre, ho feien a 25 el dia 26, un cop va anant prenent cos la confirmació que el mortífer “Camp Fire”, el pitjor incendi que es recorda en la història de Califòrnia, en el que han mort 88 persones, es va iniciar a les seves línies. Les conseqüències en termes de responsabilitat civil son la previsible fallida de l’empresa.

Per evitar que, a més de la tragèdia personal i l’enormitat del danys, el foc s’emporti l’”utility” que subministra la major part de la població de Califòrnia, s’ha introduït una proposta de legislació davant l’Assemblea estatal que permetrà, d’aprovar-se, aplicar als focs de 2018 el mateix règim que als de 2017, això és recuperar  l’import de les indemnitzacions, a través de la tarifa que paguen els usuaris. (De l’article de Robert Walton, publicat a Utility Dive, el 27 de novembre[i])

Aquesta és una demostració més que les “utilities” no son, per raó de l’activitat que presten, empreses com les altres. Les seves son activitats d’interès econòmic general. A Europa, fins als anys 80 del segle XX, eren serveis públics, això és, reservats al poder públic que n’assumia la titularitat. La confiança en els mercats competitius com a eina per distribuir eficientment recursos escassos, va dur als processos de liberalització i que el poder públic n’esdevingués garant, a través de la regulació, però ja no titular, encara que segueixi podent participar, en igualtat de condicions amb altres operadors, en la prestació a través d’empreses públiques, com és el cas de EDF a la veïna França.

Arran dels focs de 2017, el passat 31 d’agost (annexem l’article publicat al Wall Street Journal per Erin Arlworth i Sara Randazzo el 3 de setembre[ii]) el Parlament de Califòrnia va aprovar una llei que permet a les utilitiesemetre bons garantits per un recàrrec en la tarifa que paguen els usuaris, per fer front a les responsabilitats civils pels incendis originats en les seves línies.

El sistema de responsabilitat inversa que vam comentar en el post de Setembre, de moment, no es modifica; però s’autoritza a repercutir el cost als consumidors d’electricitat, sempre que  els reguladors d’energia estatals determinin que les companyies van actuar raonablement en el disseny, manteniment i operació del seu equip.

Aquesta mesura ha estat saludada positivament per les utilities i contestada per grups de defensa dels consumidors.

https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2018-11-16/pg-e-faces-historic-financial-liability-from-california-wildfire

 

Emmagatzematge substitueix 3 plantes de generació a gas

Seguim amb PG&E; però aquest cop les notícies son millors. El 8 de novembre, el regulador de Califòrnia,  Public Utilities Comission, CPUC, va aprovar 4 projectes de emmagatzematge per bateries de “ion  de liti” de 567.5 MW / 2,270 MWh.

L’empresa segueix les directrius de la CPUC, que al gener passat va encaminar-la a utilitzar aquest sistema en comptes d’aprovar els contractes per continuar finançant el funcionament de 3 plantes de gas. Unes plantes que adduïa eren essencials per garantir la seguretat de subministrament, la qual cosa justificava subvencionar-les amb càrrec a la tarifa dels consumidors (el que s’anomena “reliability-must-run (RMR) contracts”). Tot i que aquests contractes comptaven amb l’aprovació del regulador federal (FERC), els reguladors californians entengueren que la falta de competència en els contractes RMR podia dur a increments de preus i que les noves instal·lacions adreçarien el dèficit d’energia que, si no s’afrontava, podia conduir a haver d’atorgar RMR any rere any.

Em sembla que el més rellevant del que es diu ( per Gavin Bade, Utility Dive, 9 de novembre )[iii] no és que es tracti dels projectes, hores d’ara, de major capacitat del món amb aquest material, sinó que està previst que estiguin en línia a finals de 2020 i que el seu cost, íntegrament  recuperat a tarifa, serà més baix que el de les plantes generadores a substituir.

En els darrers anys hem assistit a la davallada dels preus de les plaques fotovoltaiques i a l’augment de capacitat de producció i d’eficiència dels aerogeneradors, que han fet aquestes dos tecnologies de generació, intensives en capital i de despeses operatives relativament baixes, clarament competitives – fins i tot sense tenir en compte les externalitats de les emissions a l’atmosfera- front les més tradicionals de producció per combustió de carbó, fuel o gas. Que la combinació d’aquestes renovables amb bateriestambé pugui ser competitiva, suposa un impuls per les primeres, per la generació distribuïda i un estímul per aplicar en el nostre país aquesta tecnologia d’emmagatzemar i també d’altres, com ara les centrals hidràuliques reversibles amb un cost KWh força més baix, de 0.01€, que van ser objecte de comentari en la Tertúlia 17 amb el  Dr. Morante. Es qüestió de fer números.

 

L’estat de New York simplifica els estàndards d’interconnexió per promoure les renovables distribuïdes

El regulador novaiorquès, la “New York Public Service Commission” (PSC), ha fet un seguit d’adaptacions als seus requeriments d’interconnexió  estandarditzats a fi de facilitar la  connexió a la xarxa dels generadors d’energia distribuïda, inclosos projectes d’emmagatzematge [iv].

Aquest fer-ho fàcil pretén alinear la regulació amb els objectius estatals d’assolir un 50% de les necessitats d’electricitat de fonts renovables el 2030, reduir els gasos efecte hivernacle en un 40% i complir, el 2050, els objectius acordats internacionalment de disminuir les emissions un 80%.

Si s’està interessat en conèixer la literalitat de la decisió, la nota informativa vinculada a la referència IV diu que hi podeu accedir a través del web de la comissió www.dps.ny.gov  tot introduint el número d’expedient 18-E-0018. Ho he fet i és cert.

La link  que resulta és:  http://documents.dps.ny.gov/public/MatterManagement/CaseMaster.aspx?MatterCaseNo=18-E-0018&submit=Search

Mentre la lectura anterior subratllava la importància de la tecnologia per fer efectiva la transició energètica, aquesta, en canvi, remarca que sense una regulació que afavoreixi la implantació d’aquests avenços, poden trobar-se com un cotxe de carreres a una carretera plena de sots i obstacles repartits pel seu recorregut.

Posem un exemple més proper a nosaltres que NY. El Reglament  (EU) 2017/2195, de 23 de Novembre de 2017, de la Comissió Europea, estableix una guia en relació amb els serveis de balanç d’electricitat. En el seu Títol II, capítol 1 (articles 14-18) habilita als operadors del sistema de transport (TSO), Red Eléctrica de España entre nosaltres, a establir els requeriments pels proveïdors dels dits serveis de balanç, amb vista a assegurar la seguretat operacional.

El transportista ha de tenir ben present el principi d’estabilitat de la xarxa, com a essencial per assegurar la seguretat  de subministrament; però si el prioritzés fins al  punt d’oblidar-se d’altres consideracions, podria  arribar a establir requeriments que limitessin fortament la  competència i no afavorissin la implantació de generació distribuïda. És per això que és important la innovació i la recerca, també en l’àmbit regulatori.

El regulador principal, ja sigui la Comissió, o una agència reguladora europea o estatal, ha de fixar objectius que estimulin i empentin als operadors i agents del sistema a sortir de les zones de confort, sense ignorar els marges de seguretat. Algú dirà que és com fer un cercle quadrat; però… no fa gaires anys ens deien que l’energia elèctrica s’emmagatzemava poc i malament.

Enric R. Bartlett Castellà, Professor de Dret Públic, ESADE Business & Law School (Universitat Ramón Llull)

[i]https://www.utilitydive.com/news/legislation-to-shield-pge-from-fire-liability-bankruptcy-is-not-an-optio/542931/

[ii]https://www.wsj.com/articles/california-puts-customers-on-hook-for-utilitys-wildfire-liability-1536000502

[iii]https://www.utilitydive.com/news/storage-will-replace-3-california-gas-plants-as-pge-nabs-approval-for-worl/541870/

[iv]http://www3.dps.ny.gov/pscweb/webfileroom.nsf/ArticlesByCategory/010C2EC6A830BF8B8525832A0065398F/$File/pr18092.pdf?OpenElement

 

Written by

Professor de Dret Public a ESADE Business&Law Schools (Universitat Ramon Llull)

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.