a
a
HomeLectures d'aquí i d'allàEl Covid-19 i el subministraments d’electricitat i de gas – Lectures d’aquí i d’allà

El Covid-19 i el subministraments d’electricitat i de gas – Lectures d’aquí i d’allà

La situació d’emergència de salut pública que vivim, la declaració de l’estat d’alarma i les seves conseqüències econòmiques, està tenint també un impacte en els sectors elèctric i del gas. Son moltes les qüestions que es poden tractar. Per començar, en aquest lliurament de lectures d’aquí i d’allà,  us proposo repassar què s’ha dit sobre això, en el Butlletí Oficial de l’Estat. No és una lectura amena; però avui sembla que sí necessària. 

Cal emmarcar-la en un context de baixada de la demanda, com a conseqüència de les mesures de limitació de moviments decretades. 

En el sector elèctric, d’acord amb el Butlletí mensual de març de l’operador del sistema ‘Red Eléctrica de España’,  el preu final de la demanda peninsular va experimentar una baixada de gairebé un vint per cent en relació amb el mes de febrer  (33,28€/ MWh, -19,7 per cent). En relació amb el mateix mes de març; però de 2019, el descens de preu va ser de més del trenta vuit per cent (-38,6 per cent).

Aquesta reducció té a veure, lògicament, amb la demanda d’energia, que també ha disminuït, però menys: un -4,7 per cent, que corregida esdevé un -6,4 per cent. Als sistemes extra-peninsulars, la disminució va ser un pel més accentuada, del -7,7 per cent, que corregida fou del -8,0 per cent. 

Quan tinguem les dades d’abril, tot fa pensar que la demanda haurà tornat a baixar i, previsiblement, també el preu.  

¿Quines mesures s’han adoptat per ajudar les empreses afectats per una disminució d’activitat i, per tant, d’ingressos? 

D’una banda, es facilita reduir la potència contractada. D’un altra, es permet la suspensió temporal dels contractes de subministrament o la seva modificació, per adaptar-se a les noves pautes de consum. Tant en el primer cas, que afecta la distribuïdora, com en el segon, que implica la comercialitzadora, sense càrrec ni penalització. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, dins d’un termini de tres mesos, el consumidor podrà sol·licitar la reactivació o modificació del contracte, novament sense càrrec. Possibilitat que, encara que no es digui expressament, s’entén que també s’aplica als increments de potència, sempre que no superin el llindar contractat abans de l’estat d’alarma.  Tot plegat ho estableix el Real Decret – Llei 11/2020, publicat el primer d’Abril, en el seu article 42. Unes mesures equivalents es preveuen pels subministrament de gas, a l’article 43. 

Totes aquestes mesures son aplicables a empreses, i als autònoms que puguin acreditar aquesta condició per l’alta a la Seguretat Social. 

A més, a més, tant els autònoms com les Pymes, poden obtenir la suspensió del pagament de les factures que continguin dies inclosos dins de l’estat d’alarma (article 44). Uns pagaments que es regularitzaran, a parts iguals, en un període de 6 mesos a comptar un cop finalitzi aquesta situació excepcional.

¿S’han pres mesures per ajudar les persones que es veuen en dificultats per atendre les factures d’electricitat de les seves llars?

Sí, pels autònoms.  El mateix Reial Decret – Llei abans esmentat, a l’article 28, modifica a l’alça els llindars de renda de les unitats familiars amb els que es pot accedir al bo social. Uns llindars que el   el RD 897/2017,    va establir entre 1,5 i 2,5 vegades l’ índex que s’utilitza en l’àmbit Estatal dels serveis socials, l’anomenat ‘Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)’ de 14 pagues. Doncs bé, pels autònoms que veuen dràsticament disminuïda la seva activitat i ingressos, s’eleva i es fixa entre 2,5 i 3,5 vegades l’IPREM. La modificació respon a la convicció que determinades unitats familiars, afectades per les conseqüències econòmiques adverses derivades del Covid-19, han de poder accedir al bo social, encara que els seus ingressos previs siguin més alts dels generals establerts. El motiu, la previsió de que, ràpidament, aquest ingressos disminuiran. Per tant, no es modifiquen els llindars de renda per accedir al bo social amb caràcter general, sinó que només pels autònoms definits en el RD-L 11/2020.

Durant el període que es perllongui l’estat d’alarma, no es podrà suspendre el subministrament, ni d’energia elèctrica ni de gas natural, als consumidors en el seu habitatge habitual (article 29). 

¿Hi ha alguna compensació per distribuïdores i comercialitzadores?

Les mesures esmentades afecten els ingressos per peatges de les distribuïdores i la facturació de les comercialitzadores. En el cas d’aquestes darreres, hi haurà un desplaçament cap a les de referència dels consumidors, amb subministraments contractats en el mercat lliure, que vulguin accedir al bo social. 

Més enllà de la possibilitat de demanar avals i crèdits per l’import en que hagin vist reduïts els seus ingressos, com a conseqüència de la suspensió del pagament de factures (article 44. 6 i 7) i de l’exempció per les comercialitzadores d’abonar els peatges a la distribuïdora (article 44. 2), les lleis de pressupostos preveuran partides per compensar al sistemes elèctric i del gas pels ingressos deixats de percebre, per la modificació de potència, suspensió i modificació de contractes de subministrament, durant l’estat d’alarma (articles 42.4 i 43.4).

Ara toca vèncer la pandèmia i evitar que l’activitat empresarial i laboral s’aturi del tot. Un cop aconseguit, serà el moment d’impulsar el rellançament de l’economia. Cal anar pensant-hi per aprofitar-ho per derrotar l’altra pandèmia, la de l’escalfament global, que va començar abans i front la qual ja tenim vacunes; però que no apliquem de forma generalitzada. Si voleu, en podem parlar en el proper lliurament. 

Dr. Enric R. Bartlett Castellà. Professor de Dret Públic. Universitat Ramon Llull, ESADE Enric.bartlett@esade.edu

Written by

Professor de Dret Public a ESADE Business&Law Schools (Universitat Ramon Llull)

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.