a
a
HomeEconomiaProducte pel mercat elèctric que s’adapta a la flexibilitat per un sistema eficient.

Producte pel mercat elèctric que s’adapta a la flexibilitat per un sistema eficient.

Avui dia, ja es evident l’augment de les quotes de fonts d’energia renovable (RES) connectades a la xarxa de baixa tensió dels distribuïdors per complir amb els objectius ambiciosos de la política europea. Això es demostra amb  la reducció o la clausura de les grans plantes de generació principalment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de manera que, les poques inversions generen preocupacions sobre el sistema i l’adequació del mercat. 

Per disposar d’un mercat adequat, s’està debatent i implementant des de  diferents punts de vista i maneres, els  mecanismes de capacitat (MC). Els MC, estan destinats a proporcionar amb suficient anticipació a llarg termini els senyals dels preus que siguin clarament perceptibles per a la capacitat disponible.

Com a part integral del mercat, els MC interactuen amb els altres mercats,  com és el cas del mercats del dia anterior (day-ahead) que els utilitzen per la comercialització d’energia. Els mercats de desequilibri o els requisits de reserva, tots ells són clars exemples dels mercats de flexibilitat.

Entre d’altres, els certificats verds desenvolupen la funció de valorar la injecció d’emissions neutres de les RES. Els preus alterats resultants i la remuneració variable, tenen efectes sobre totes les tecnologies de generació. Per tant, els MC poden afectar a les tecnologies participants imposant una demanda de capacitat. També, un canvi resultant en el mix de generació, pot tenir un impacte en les tecnologies no participants. 

La transició dels sistemes elèctrics i els canvis previstos en els mercats elèctrics, necessiten en els propers anys, que els operadors de xarxes (distribució i transport)  i els participants del mercat, adquireixin flexibilitat tant per als serveis del sistema, com per als serveis locals. Els paràmetres dels productes comercials en els actuals mercats d’electricitat  s’han d’actualitzar per utilitzar la flexibilitat basada en el mercat d’electricitat multilateral. 

Independentment de les possibles modificacions dels paràmetres dels actuals productes i mecanismes, els emergents i els diferents tipus de flexibilitat, identifiquen alternatives de productes i mecanismes, que tots ells són nous per a molts dels professionals del sector. Aquests poden ser:

  • Acords de serveis flexibles de xarxa,
  • Tarifes dinàmiques de xarxa,
  • Productes energètics pels serveis d’equilibri local,
  • Productes de capacitat  pels serveis d’equilibri local, 
  • Ofertes per la localització del intra-diari, 
  • Contractes competitius de flexibilitat bilaterals,
  • Productes nodals i,
  • Altres mecanismes com la el tall o reducció forçada.

Les necessitats de flexibilitat que més destaquen, estan relacionades amb el suport de la tensió i els seus usos de la xarxa, mentre que per ara, sembla que les congestions són menys problemàtiques. Els casos d’ús a nivell de sistema, proporcionen el mercat principal d’actius flexibles, però les necessitats locals poden aportar un valor addicional sense deixar de pensar que possiblement, cal fer un mercat amb un sistema de flexibilitat  menys complex de serveis i productes, en base al debat extinent sobre les possibilitats del disseny del mercat, els canvis normatius i la transició energètica, en general. 

Clarament, cal que la coordinació entre les diferents parts i la interoperabilitat entre els mercats existents i emergents siguin un objectiu principal de millora. Això afavoriria l’ús de la flexibilitat allà on es valora més.

Els productes més adequats per al desenvolupament de la flexibilitat passa per modificar els productes existents. Altrament, la competència lliure és el  més adequat per als reptes previstos. 

Els operadors de xarxa i les parts que conformen el mercat, haurien de treballar conjuntament per provar la idoneïtat de les tres categories dels productes de flexibilitat més preferits. Aquests que són:

• Intra-diari,

• D’equilibri local,

• Contractes bilaterals competitius de flexibilitat.

Tot això, cal verificar-ho amb demostracions físiques en condicions del mercat real. El desenvolupament de diferents serveis pel mercat, com ara: la coordinació TSO-DSO, la coordinació del mercat i la integració d’ofertes amb la verificació i liquidació de la flexibilitat, s’haurien d’iniciar amb proves en paral·lel. A més d’aquestes proves i desenvolupaments esmentats anteriorment sobre els productes i serveis, els mercats de flexibilitat, es necessari aprofundir més amb altres productes de flexibilitat com ara, les tarifes dinàmiques, models independents d’agregació i de liquidació, registre de flexibilitat, model regulador de suport en quant a l’adquisició de serveis de flexibilitat, compatibilitat de l’equilibri de potencia reactiva amb els mercats de flexibilitat.

La liquidació de la flexibilitat i la conciliació dels mercats de flexibilitat amb un model d’equilibri de la potencia reactiva són els dos temes més immediats.

Atès que la transició energètica es desenvolupa a un ritme creixent, és evident que l’actual infraestructura,  els productes comercials, els mecanismes basats en preus i normes i també, els models de mercat, no són adequats per gestionar el canvi. 

Els nous  reptes que caldrà fer front a la xarxa elèctrica, com ara la congestió, desviacions de freqüència, interrupcions i inestabilitats de tensió, són els principals problemes que cal evitar, sempre que sigui possible amb accions preventives. Per resoldre aquests reptes, el desenvolupament integral dels models de mercat, hauria d’abordar els senyals d’inversió a llarg termini, tot i desenvolupar equilibris a curt termini, la gestió de la congestió i altres mercats de serveis auxiliars.  Tots ells, són necessaris per fer front als reptes de la xarxa i minimitzar el cost total del servei de xarxa. 

Cal tenir en compte la infraestructura física com les regles, els productes i els mecanismes dels mercats. El desenvolupament amb experimentació incremental hauria de començar immediatament i seguir endavant amb la cooperació de tots els usuaris i operadors de la xarxa. 

Possiblement, la negociació a curt termini basada en el mercat de la flexibilitat a nivell de sistema amb els actuals productes actualitzats  i la negociació de la flexibilitat a nivell local amb productes de flexibilitat, augmentin en el futur. Per tant, és possible que els productes de flexibilitat tinguin un paper cada vegada més important en els mercats elèctrics intel·ligents per garantir una alta seguretat de subministrament i un lliurament d’electricitat que sigui rendible.

Ramon Gallart.

Written by

Enginyer de sistemes de telecomunicacions, amb experiència professional de més de 30 anys treballant en el sector energètic com enginyer de control i telecomunicacions orientades en l’automatització de subestacions i de minicentrals hidroelèctriques, desplegament de la tecnologia de telegestió basada en comptadors intel·ligents amb tecnologia PRIME essent l’autor del disseny i el seu desenvolupament de les infraestructures tecnològiques per les xarxes intel·ligents. Actualment liderant un departament d’innovació en un DSO Català.

No comments

leave a comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.