a
a
HomeTecnologia
Archive

potencial de l'hidrogen per la transició energètica

Els nous reptes del mercat elèctric requereixen de nous mecanismes per operar-lo. La flexibilitat es presenta com l'element clau de la propera dècada.

A l'hora de promure tecnologies madures per fer front a l'escalfament climàtic cal pensar en el seu efecte directe sobre emissions de CO2.

Un dels efectes més notoris del confinament motivat pel COVID-19, ha estat la important reducció de les emissions de CO2, provocada per la disminució del trànsit aeri, dels vehicles a les carreteres, les ciutats i malauradament l’aturada que ha patit tant el comerç com la industria,

Clarament, es preveu que en un món  cada dia més elèctric, el consum d’energia elèctrica augmentarà. Entre aquest increment, es posiciona la mobilitat elèctrica i els sistemes d’acumulació basats en bateries elèctriques els quals, requeriran de molta electricitat. Un dels problemes que poden ocasionar es que

Clarament, la indústria 4.0 marca un abans i un després en com es treballa, en com aprofitar els recursos i en com optimitzar el temps. Per això, són molts els beneficis que ofereix al sector de l'energia i la indústria en general. Per tant, hi

Abans de que l'energia solar i eòlica s'implantessin àmpliament per tot el món, els sistemes elèctrics es dissenyaven amb atributs de flexibilitat que els permetia equilibrar la demanda variable i gestionar -la, amb la incertesa relacionada amb les pèrdues inesperades de les plantes de generació del sistemes elèctrics convencionals.  Els actius  de generació s'han

Els sistemes energètics, ja han començat a fer una transformació completa gràcies a la convicció generalitzada en tot el planeta, que l'activitat dels éssers humans està tenint un profund impacte sobre l'equilibri climàtic i mediambiental de la Terra. A més de complir amb els objectius