a
a
HomeCondicions d’Ús i Política de Cookies

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet SmartGrid.cat (d’ara endavant, el Portal) de la pròpia marca registrada SMARTGRID.CAT

L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal Smartgrid.cat, ja sigui directament, o bé des de qualsevol altre lloc d’INTERNET.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

GENÈRIQUES

Els serveis oferts per la Smartgrid.cat en el present lloc d’INTERNET es regulen per les clàusules contingudes en les presents condicions (a més dels avisos legals que figuren en el propi Portal).

Smartgrid.cat es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent aplicable les noves que acordi des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

IDENTIFICACION I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT.

L’entitat titular del present Portal d’Internet és la PEP SALAS PRAT, amb NIF 46677535R i seu a Av/ Josep Tarradellas, 80-82 Entl. 2a, 08029 Barcelona.

SMARTGRID.CAT és una entitat privada, sense afany de lucre, amb la missió de difondre opinió sobre diferents aspectes del sector energètic.

CONDICIONIS D’ACCÉS DE L’USUARI.

L’usuari s’obliga a usar la informació continguda en el present lloc d’Internet per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. SmartGrid.cat treballa sota el concepte de Creative Commons[1].

L’usuari de la pàgina Web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de la SMARTGRID.CAT o de les altres entitats que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal, com per exemple, els autors col·laboradors que signen amb el seu propi nom. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent per aprt d’ SMARTGRID.CAT o, si escau, de l’entitat prestadora de serveis titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular,així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de SMARTGRID.CAT renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL

El present Portal d’Internet té per objecte facilitar informació general explicativa sobre energia en un context de transició energètica, així com sobre diferents activitats que s’organitzen a través de SMARTGRID.CAT o entitats relacionades.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

SMARTGRID.CAT no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

SMARTGRID.CAT no respondrà enfront de qualsevol possible responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació que facilitin els usuaris a través del present lloc d’Internet.

La FEM tampoc respon de les pàgines Web a les quals es remet ni dels seus continguts.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda a SMARTGRID.CAT a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la FEM informa els usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporats en fitxers titularitat de SMARTGRID.CAT amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i desenvolupar les funcions pròpies.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei pot dirigir-se mitjançant email a SMARTGRID.CAT, a través de l’adreça de correu electrònic info@smartgrid.cat

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

SMARTGRID.CAT declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cookies

SMARTGRID.CAT informa als usuaris que pot utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades per facilitar l’accessibilitat al present lloc web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó anònima perquè el lloc web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències (idioma i mesura de la lletra).

Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment en el seu sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

[1]https://creativecommons.org